Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİM

ƏRİM : Arin Turkish Etimology Dictionary

savı. qovuş. qovşağ. çatı: çatılacaq ulaşılacaq yol. ara.
ox ərimi: bir ox çatısı. bir ox savısı. qovşağı.
bir nərsənin çatılmasını varmasını olmasını bildirən söz. durum. sava. muştuluq

ƏRİM : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulaşabiləcək yer.
xəbər. bəşarət. ərimək. ərinmək.
alan.
göz ərimi: göz alanı.gözün görəbildiyi alan. üfüq.
ərit. əğit. əğim. əğiş. əğriş. əğiti. əğitim. əğitmə. görgü. əki. əkit. əkim. öküt. öküş. düzüş. dəriş. yetişik. yetşik. yarıq. tərbiyət. tərbiyə. ədəb.
göz ərimi: üfüq

ƏRİM : Turuz Dictionary

ərik. ərip. əriç. əris. qayın. yumşaq. yumuşaq. yubağ. yobağ. kövəgə. kövəg. sulan. sölən. sülən. mulayim. (ləyyin)

ƏRİM : Turuz Dictionary

nərsənin ulaşa bildiyi uzaqlıq, aralıq.
qurşun ərimi.
mənzil. çatım. iki qonağ (qonalqa) aralığı.
bir ərim.
bu yolu üç ərimə gedərdik.
yam. çaparların, tatarların enib qonağladığı yer.
mərhələ

ƏRİM : Turuz Dictionary

ərit. əriş. mil. ox. iğ. dük. dingil. aksən. mehvər. məğzəl. əğrəbə

ƏRİM : Turuz Dictionary


yörə. çevrə. arağ. sahə.
mənzil.
seçim. qozinə.
örüş. otlaq.
çeşit. nov'.
ərək. erkos. əğlək. qala. saray. ev. qon. qonut. oba. olacaq. oylacaq. oturağ. mənzil. ocağ. yurd. olqa. olca. məsgən. məskən. iqmətqah.
istaj. etap. evrə. çat. aşama. pillə. (yolçuluğun bir bölümü). mənzil (istansiya. faz). (əsna'. vəhlə). mərhələ. (qam). dərəcə. təbəqə. qat. qatman. ortam. zəmin. zəminə. səhnə. səggi. yasırlıq. yaranlıq. yapınlıq. hazırlıq. düzən (ərim dərim).
iki ərim.
ərik. ərip. əriç. əris > aram. sərin. qızqın olmayan. qanı soyuq. kul. səbirli. dözümlü. dingin. əsintisiz. oturaqlı. ağırbaşlı. mətin. (sərinlik: mətanət). uysal. yapsar. soytun. qoytun. durqun. dingin. sakin. huzurlu. rahat. asudə. sıyap. mulayim

ƏRİM : Turuz Dictionary

ərik. ərip. əriç. əris. geçişli. mulayim. yumuşaq

ƏRİM : Turuz Dictionary

ərik. ərip. əriç. əris. soruq. soruğ. soğulan. sövlən. sevəcən. gəvrək. lətif. mühibb. mulayim

ƏRİM : Turuz Dictionary

ərik. ərip. əriç. əris. qayın. yumşaq. yumuşaq. yubağ. yobağ. kövəgə. kövəg. sulan. sölən. sülən. mulayim. (ləyyin)

ƏRİM : Turuz Dictionary

nərsənin ulaşa bildiyi uzaqlıq, aralıq.
qurşun ərimi.
mənzil. çatım. iki qonağ (qonalqa) aralığı.
bir ərim.
bu yolu üç ərimə gedərdik.
yam. çaparların, tatarların enib qonağladığı yer.
mərhələ

ƏRİM : Turuz Dictionary

ərit. əriş. mil. ox. iğ. dük. dingil. aksən. mehvər. məğzəl. əğrəbə

ƏRİM : Turuz Dictionary


yörə. çevrə. arağ. sahə.
mənzil.
seçim. qozinə.
örüş. otlaq.
çeşit. nov'.
ərək. erkos. əğlək. qala. saray. ev. qon. qonut. oba. olacaq. oylacaq. oturağ. mənzil. ocağ. yurd. olqa. olca. məsgən. məskən. iqmətqah.
istaj. etap. evrə. çat. aşama. pillə. (yolçuluğun bir bölümü). mənzil (istansiya. faz). (əsna'. vəhlə). mərhələ. (qam). dərəcə. təbəqə. qat. qatman. ortam. zəmin. zəminə. səhnə. səggi. yasırlıq. yaranlıq. yapınlıq. hazırlıq. düzən (ərim dərim).
iki ərim.
ərik. ərip. əriç. əris > aram. sərin. qızqın olmayan. qanı soyuq. kul. səbirli. dözümlü. dingin. əsintisiz. oturaqlı. ağırbaşlı. mətin. (sərinlik: mətanət). uysal. yapsar. soytun. qoytun. durqun. dingin. sakin. huzurlu. rahat. asudə. sıyap. mulayim

ƏRİM : Turuz Dictionary

ərik. ərip. əriç. əris. geçişli. mulayim. yumuşaq

ƏRİM : Turuz Dictionary

ərik. ərip. əriç. əris. soruq. soruğ. soğulan. sövlən. sevəcən. gəvrək. lətif. mühibb. mulayim