Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİMƏSİYLƏ

ƏRİMƏSİYLƏ : Turuz Dictionary

-qarların əriməsiylə axar su, artıqlaşan su: qarqın. qarqun. qarğın. qarqal

ƏRİMƏSİYLƏ : Turuz Dictionary

-qarların əriməsiylə axar su, artıqlaşan su: qarqın. qarqun. qarğın. qarqal