Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİMƏTƏN

ƏRİMƏTƏN : Turuz Dictionary

ərimədən. dağılmadan.
bu salıq onların içinə ərimədən

ƏRİMƏTƏN : Turuz Dictionary

ərimədən. qutulmadan.
bu ağrım ərimədən, o biri tuşladı

ƏRİMƏTƏN : Turuz Dictionary

ərimədən. dağılmadan.
bu salıq onların içinə ərimədən

ƏRİMƏTƏN : Turuz Dictionary

ərimədən. qutulmadan.
bu ağrım ərimədən, o biri tuşladı