Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİMSİZ

ƏRİMSİZ : Turuz Dictionary

aramsız. toxdavsız. tutaşa. tutaşı. tuşatı. alatına. alatına. aralıqsız. fasiləsiz. saxsaysız. saxsaymaz. duraqsız. duraqsız. durmaqsız. durmadan. dinğməz. dincməz. dincəksiz. dinəksiz. duruğsuz. sakin olmayan. dayimi. aşılı. (peyvəstə)

ƏRİMSİZ : Turuz Dictionary

aramsız. toxdavsız. tutaşa. tutaşı. tuşatı. alatına. alatına. aralıqsız. fasiləsiz. saxsaysız. saxsaymaz. duraqsız. duraqsız. durmaqsız. durmadan. dinğməz. dincməz. dincəksiz. dinəksiz. duruğsuz. sakin olmayan. dayimi. aşılı. (peyvəstə)