Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNİŞ

ƏRİNİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərişmə. ərişim. ərinmə. ərimə.
dəğişim. dəğmə. dəğiniş. dəğişmə. toxunuş. toxuşma. toxuşum. toxunma. təmas. ləms.
çözülüş. çözülmə. çözülüm. pozulum. pozulma. pozuluş. dağlış. dağılış. dağılım. dağlım. dağılma. ayrışma. inhilal. həll olma

ƏRİNİŞ : Turuz Dictionary

çöküş. batış. dağılış. yoxalış. sonarış. inhilal. inqiraz

ƏRİNİŞ : Turuz Dictionary

aramiş. tutuz. tutzuğ. tutsuğ. tutuş. duruşluq. durğunluq. sakinlik. yasayış. asudəlik. əmniyyət.
bu çox uzun tutsuğ sürənməz

ƏRİNİŞ : Turuz Dictionary

çöküş. batış. dağılış. yoxalış. sonarış. inhilal. inqiraz

ƏRİNİŞ : Turuz Dictionary

aramiş. tutuz. tutzuğ. tutsuğ. tutuş. duruşluq. durğunluq. sakinlik. yasayış. asudəlik. əmniyyət.
bu çox uzun tutsuğ sürənməz