Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNC

ƏRİNC : Arin Turkish Etimology Dictionary

əriş. iriş.
olurki. olsunki. bəlkə. şayəd.
ol bardı ərinc: olsunki getdi.
əriş mərişdən: əriş mərişdən iş çıxmaz, iş görmək gərək, işi görörmək: şayəd mayəddən bir nərsə çıxmaz. o gəldi ərin: bəlkə gəldi o.
ayış. asayiş. dinclik.
əriş içində qurulan ərənlər.
əriş. bolluq. ne;mət.
yağış çox yağa ərişlik ola.
ərişə həsrət qalmış.
əriş gəldim əriş getdim.
əriş mərişdən iş çıxmaz.
arınc. arnıc. utanmalı, arsıq nə.
sust.
rahat. dinc.
tinim. tiniş. dinc. baysallıq. gönənc. dirlik. barış. sağlıq. sevinc. yüngül. yengəl. rahat. huzur

ƏRİNC : Arin Turkish Etimology Dictionary

> arənc (fars) ( < ərmək: birikmək. çatmaq).
qolun çiyin gəmiyi ilən, bilək gəmiyinin ərişmə, birikmə yeri. dirsək.
dinc. arsat. dinclik. dinlənmə. dincəlmə. dincək. incək. tınım. tınış. dinginlik. dirlik. dışlıq. rahat. boşanım. qayğısız. qəmsiz. aramın. yoğla. uyğun. ərgin. asda. asan. yasan. açıq. bulunma. qatılma. istirahat. yayçılıq. sikun. fərağət. boş vaxt

ƏRİNC : Turuz Dictionary

əriş. əric. ne'mət.
tanrı əricin savğala artsın günə gündən. (savğala: şükr ed)

ƏRİNC : Turuz Dictionary


dinclik. rifah. rahatlıq.
bolluqda, qolayıqda, var dövlətə qərq kişi. mürəffəh.
ehtimal.
umanc yoxdu, amma ərinc verdi. (umanc: umud).
olar. bəlkə. şayəd. ehtimalən.
ərinc gəldim.
ərinc gələcək.
umanc yoxdu, amma ərinc verdi.
ərin sözü bir, otur çəki üç. (otur: yəhər). (çəki: qayışı)
hər bir nəyin sonu var, hər bir ərin donu var

ƏRİNC : Turuz Dictionary

əriş. əric. ne'mət.
tanrı əricin savğala artsın günə gündən. (savğala: şükr ed)

ƏRİNC : Turuz Dictionary


dinclik. rifah. rahatlıq.
bolluqda, qolayıqda, var dövlətə qərq kişi. mürəffəh.
ehtimal.
umanc yoxdu, amma ərinc verdi. (umanc: umud).
olar. bəlkə. şayəd. ehtimalən.
ərinc gəldim.
ərinc gələcək.
umanc yoxdu, amma ərinc verdi.
ərin sözü bir, otur çəki üç. (otur: yəhər). (çəki: qayışı)
hər bir nəyin sonu var, hər bir ərin donu var