Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNCƏNƏ

ƏRİNCƏNƏ : Turuz Dictionary

ərnəgənə. əringənə. təmbələ.
ərnəgənə iş buyur, işin bitməzin sürür

ƏRİNCƏNƏ : Turuz Dictionary

ərnəgənə. əringənə. təmbələ.
ərnəgənə iş buyur, işin bitməzin sürür