Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNCƏYƏ

ƏRİNCƏYƏ : Turuz Dictionary


ərincəyə iş buyur, qulağ öğütlər duyur. (ərincəyə
təmbələ)

ƏRİNCƏYƏ : Turuz Dictionary


ərincəyə iş buyur, qulağ öğütlər duyur. (ərincəyə
təmbələ)