Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNMƏYƏN

ƏRİNMƏYƏN : Turuz Dictionary

-utanmayan, baxıcı olur, ərinməyən, qapıçı

ƏRİNMƏYƏN : Turuz Dictionary

-utanmayan, baxıcı olur, ərinməyən, qapıçı