Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNQƏNƏ

ƏRİNQƏNƏ : Turuz Dictionary

əringənə.
ərnəgənə. ərincənə. təmbələ.
ərnəgənə iş buyur, işin bitməzin sürür.
ərnövə. təmbələ

ƏRİNQƏNƏ : Turuz Dictionary

əringənə.
əringənə bulut artıq yük gəlir. (artıq:
böyük
belə)

ƏRİNQƏNƏ : Turuz Dictionary

əringənə.
ərnəgənə. ərincənə. təmbələ.
ərnəgənə iş buyur, işin bitməzin sürür.
ərnövə. təmbələ

ƏRİNQƏNƏ : Turuz Dictionary

əringənə.
əringənə bulut artıq yük gəlir. (artıq:
böyük
belə)