Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNQƏNLİQ

ƏRİNQƏNLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əringənlik.ərincəklik. üşəngənlik. fıstıqlıq. pıstıqlıq. soluqluq. gəvşəklik. açılıq. qaranqaşlıq. haylazlıq. susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. təmbəllik. süzgünlük

ƏRİNQƏNLİQ : Turuz Dictionary

əringənlik. arınlıq. ərinlik. arnavlıq. gəvşəklik. təmbəllik.
pis yendiklər anası, əringənlik əringənlik arınlıq. (yendiklər: adətlər)

ƏRİNQƏNLİQ : Turuz Dictionary

əringənlik. arınlıq. ərinlik. arnavlıq. gəvşəklik. təmbəllik.
pis yendiklər anası, əringənlik əringənlik arınlıq. (yendiklər: adətlər)