Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNTƏC

ƏRİNTƏC : Turuz Dictionary

ərindəc. yarındac > rəndə. (< ərə). ərə dişi xırdalama aracı. (ağac, soğan, yeralma kimi) nərsəni sürtərək, yonaraq xırdalayıb, oğçalama üçün, üzü dəlik dəlik, çaqqa çaqır (piçaq piçaq) olan ənli yaraq

ƏRİNTƏC : Turuz Dictionary

ərindəc. yarındac > rəndə. (< ərə). ərə dişi xırdalama aracı. (ağac, soğan, yeralma kimi) nərsəni sürtərək, yonaraq xırdalayıb, oğçalama üçün, üzü dəlik dəlik, çaqqa çaqır (piçaq piçaq) olan ənli yaraq