Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİP

ƏRİP : Turuz Dictionary

ərik. ərim. əriç. əris. geçişli. mulayim. yumuşaq

ƏRİP : Turuz Dictionary

ərik. ərim. əriç. əris. soruq. soruğ. soğulan. sövlən. sevəcən. gəvrək. lətif. mühibb. mulayim

ƏRİP : Turuz Dictionary

ərik. ərim. əriç. əris. qayın. yumşaq. yumuşaq. yubağ. yobağ. kövəgə. kövəg. sulan. sölən. sülən. mulayim. (ləyyin)

ƏRİP : Turuz Dictionary

ərik. ərim. əriç. əris > aram. sərin. qızqın olmayan. qanı soyuq. kul. səbirli. dözümlü. dingin. əsintisiz. oturaqlı. ağırbaşlı. mətin. (sərinlik: mətanət). uysal. yapsar. soytun. qoytun. durqun. dingin. sakin. huzurlu. rahat. asudə. sıyap. mulayim

ƏRİP : Turuz Dictionary

ərik. ərim. əriç. əris. geçişli. mulayim. yumuşaq

ƏRİP : Turuz Dictionary

ərik. ərim. əriç. əris. soruq. soruğ. soğulan. sövlən. sevəcən. gəvrək. lətif. mühibb. mulayim

ƏRİP : Turuz Dictionary

ərik. ərim. əriç. əris. qayın. yumşaq. yumuşaq. yubağ. yobağ. kövəgə. kövəg. sulan. sölən. sülən. mulayim. (ləyyin)

ƏRİP : Turuz Dictionary

ərik. ərim. əriç. əris > aram. sərin. qızqın olmayan. qanı soyuq. kul. səbirli. dözümlü. dingin. əsintisiz. oturaqlı. ağırbaşlı. mətin. (sərinlik: mətanət). uysal. yapsar. soytun. qoytun. durqun. dingin. sakin. huzurlu. rahat. asudə. sıyap. mulayim