Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİQİ

ƏRİQİ : Turuz Dictionary

- mürdüm əriği: qaratamas

ƏRİQİ : Turuz Dictionary

- mürdüm əriği: qaratamas