Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİQƏ

ƏRİQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərikə.
orda. hərəmxana.
yükki. yuqar. vala. ali

ƏRİQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərikə.ərikək. ərkə. ərklik. əriklik. örgə. öğkə.
təxt. qoltuq.
varlı gəlinlərin, xanların, böyüklərin oturduğu təxd.
ərənliklə. ərcə. iğitcə. iyitcə. cəvanmərdanə

ƏRİQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərikə. gəlin üçün yaraqlanmış əriklik taxdı. taxd

ƏRİQƏ : Turuz Dictionary

mənzilə.
günü hələ batmamış, tərə malın satmamış, son ərikə çatmamış, ölüm qapar gözləməz

ƏRİQƏ : Turuz Dictionary

ərikə < ərklik. > örəkə. qaydırma. bir yerdə qurulan kürsü. sədr. təxt. özəlliklə törələrdə, yığıncaların yuxarı başında, xanlara, böyüklərə ayrılmış, quruqlu qoruqlu, başı örtülü, saçağlı yer

ƏRİQƏ : Turuz Dictionary

mənzilə.
günü hələ batmamış, tərə malın satmamış, son ərikə çatmamış, ölüm qapar gözləməz

ƏRİQƏ : Turuz Dictionary

ərikə < ərklik. > örəkə. qaydırma. bir yerdə qurulan kürsü. sədr. təxt. özəlliklə törələrdə, yığıncaların yuxarı başında, xanlara, böyüklərə ayrılmış, quruqlu qoruqlu, başı örtülü, saçağlı yer