Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİQLƏNMƏK

ƏRİQLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əriklənmək
açılmaq. yumşanmaq. əzilmək.
çoxda əriklənib əzilmə belə.
ərik gətirmək

ƏRİQLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əriklənmək.
ərik meyvəsi vermək.
əzilmək. əzginmək. olmasından tez yetişmək. şitlənmək. yersiz daxılmaq

ƏRİQLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əriklənmək. ərinmək. ağrıqlanmaq. təmbəlləşmək

ƏRİQLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əriklənmək. ərinmək. ağrıqlanmaq. təmbəlləşmək