Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİR

ƏRİR : Arin Turkish Etimology Dictionary

əriyəbilən. əriyəbilir.
məhlul.
çözülür. qabili inhilal

ƏRİR : Arin Turkish Etimology Dictionary

əriyən maddə

ƏRİR : Turuz Dictionary

-ərir ərməz: dəğər dəğməz. yetər yetməz

ƏRİR : Turuz Dictionary

ərir. gəlir. dönür.
tutduğun yollar çıxmazdan ərir, geddiyin yollar çıxmaza varır.
günəşdə doğan umut, qar kimi ərir, güləşlə doğan , dağ kimi qalır. (günəşdə
bolluqda. dinclikdə. ucuzliqda). (güləşlə: döğüşlə, mubarizə ilə).
nisgilin vurqunyam, gözləməyə yoxdu tabım, gözləməkdən göz ərir, görgü korar.
ötün ötür dağlar ərir, bağlar çürür, yeri batır, suyu uçur. (ötün ötür: zaman keçir).
umut varlığından gəlir, gün düşərsə qarlar ərir. (ayrılıq adlı yoxdurur yol , ardıca gəzilən umut, ayrılıq ölümdü demiş, 'əldə olan' umud adlanır). (ayrıldınsa unut, geriyə yoxdu umut). (belin bağlı əlindəkinə, göz yumular dalındakına)

ƏRİR : Turuz Dictionary

tozar. sınar.
əməgin pozar, ərinən tozar. {çalışqan (zəhmətkeş) əridər, sındırar, əringən, təmbəl ərir, sınar}.
gələn. yaxın.
ərir günlər. gələn günlər.
ərir çağ: yaxın gələcək..¶-xalça dövülər tozu çıxar, un ələnər çöpü çıxar. altun ərir özü çıxar

ƏRİR : Turuz Dictionary

-xalça dövülər tozu çıxar, un ələnər çöpü çıxar. altun ərir özü çıxar

ƏRİR : Turuz Dictionary

-sırqavın üzü sarıq, ərir gövrə, təni arıq. ¶-qopun qopsa.
dərya qurur, sular çəkilir, ay gün tutulur, ıldız tökülür, yekə dağlar ərir, yer göy yıxılır. (qopun qopsa: qiyamət olsa)

ƏRİR : Turuz Dictionary

qayar.
yazda gələr, qarda qayar, yağış yağar

ƏRİR : Turuz Dictionary

-ərir ərməz: dəğər dəğməz. yetər yetməz

ƏRİR : Turuz Dictionary

ərir. gəlir. dönür.
tutduğun yollar çıxmazdan ərir, geddiyin yollar çıxmaza varır.
günəşdə doğan umut, qar kimi ərir, güləşlə doğan , dağ kimi qalır. (günəşdə
bolluqda. dinclikdə. ucuzliqda). (güləşlə: döğüşlə, mubarizə ilə).
nisgilin vurqunyam, gözləməyə yoxdu tabım, gözləməkdən göz ərir, görgü korar.
ötün ötür dağlar ərir, bağlar çürür, yeri batır, suyu uçur. (ötün ötür: zaman keçir).
umut varlığından gəlir, gün düşərsə qarlar ərir. (ayrılıq adlı yoxdurur yol , ardıca gəzilən umut, ayrılıq ölümdü demiş, 'əldə olan' umud adlanır). (ayrıldınsa unut, geriyə yoxdu umut). (belin bağlı əlindəkinə, göz yumular dalındakına)

ƏRİR : Turuz Dictionary

tozar. sınar.
əməgin pozar, ərinən tozar. {çalışqan (zəhmətkeş) əridər, sındırar, əringən, təmbəl ərir, sınar}.
gələn. yaxın.
ərir günlər. gələn günlər.
ərir çağ: yaxın gələcək..¶-xalça dövülər tozu çıxar, un ələnər çöpü çıxar. altun ərir özü çıxar

ƏRİR : Turuz Dictionary

-xalça dövülər tozu çıxar, un ələnər çöpü çıxar. altun ərir özü çıxar

ƏRİR : Turuz Dictionary

-sırqavın üzü sarıq, ərir gövrə, təni arıq. ¶-qopun qopsa.
dərya qurur, sular çəkilir, ay gün tutulur, ıldız tökülür, yekə dağlar ərir, yer göy yıxılır. (qopun qopsa: qiyamət olsa)

ƏRİR : Turuz Dictionary

qayar.
yazda gələr, qarda qayar, yağış yağar