Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİTİLMİŞ

ƏRİTİLMİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əritilmiş, qaynatılmış, biraz yaxılıb qaralmış bal, şəkərlə, şirəylə yapılan dadlı, ballama, şəkərləmə: qaraqoyu. qaraballı. karamel

ƏRİTİLMİŞ : Turuz Dictionary

-əritilmiş, dincə qoyulmuş suyuğun dibinə sıxılıb, dərilmiş öz, maddə: tort. dürd. durt. durut. durb. > dord (fars) ( < durmuş) tar (darılıb, sıxılmış nərsə)

ƏRİTİLMİŞ : Turuz Dictionary


əritilmiş quyruğdan qalan qoğruq: cığaz. çığloz. cızqa. cılaz. cığlız. cızbız. cızbıq. cıztıq. cızlıq. cızza. (< küyəz: qızarmış) (< küymək).
çığlozu çıxmaq: əriyib tükənmək

ƏRİTİLMİŞ : Turuz Dictionary

əriz (ərgiz).
əriz su: buz, qardan ərirkən əldə edilən su

ƏRİTİLMİŞ : Turuz Dictionary

-əritilmiş iç, quyruq yağından arda qalan quru, qoğruq öznə, maddə: küsürük. qaqırdaq. qığırdaq. çözürdək. çözürük. çözgürük

ƏRİTİLMİŞ : Turuz Dictionary

-əritilmiş, dincə qoyulmuş suyuğun dibinə sıxılıb, dərilmiş öz, maddə: tort. dürd. durt. durut. durb. > dord (fars) ( < durmuş) tar (darılıb, sıxılmış nərsə)

ƏRİTİLMİŞ : Turuz Dictionary


əritilmiş quyruğdan qalan qoğruq: cığaz. çığloz. cızqa. cılaz. cığlız. cızbız. cızbıq. cıztıq. cızlıq. cızza. (< küyəz: qızarmış) (< küymək).
çığlozu çıxmaq: əriyib tükənmək

ƏRİTİLMİŞ : Turuz Dictionary

əriz (ərgiz).
əriz su: buz, qardan ərirkən əldə edilən su

ƏRİTİLMİŞ : Turuz Dictionary

-əritilmiş iç, quyruq yağından arda qalan quru, qoğruq öznə, maddə: küsürük. qaqırdaq. qığırdaq. çözürdək. çözürük. çözgürük