Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİTİLMƏK

ƏRİTİLMƏK : Turuz Dictionary

> irdələnmək. ərtinmək. ərinmək. sınmaq. sinmək. həzm, təhlil olmaq

ƏRİTİLMƏK : Turuz Dictionary

> irdələnmək. ərtinmək. ərinmək. sınmaq. sinmək. həzm, təhlil olmaq