Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİTİR

ƏRİTİR : Turuz Dictionary

-bir ağrıdır ağardır baş, əridir daş!

ƏRİTİR : Turuz Dictionary

-dil ətdən, çəlik əridir. (çəlik: tapdanmış dəmir. polad)

ƏRİTİR : Turuz Dictionary

-bir ağrıdır ağardır baş, əridir daş!

ƏRİTİR : Turuz Dictionary

-dil ətdən, çəlik əridir. (çəlik: tapdanmış dəmir. polad)