Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİTƏN

ƏRİTƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əritici. əritgən. mühəllil.
qar üstünə yağıb əridən yağış: qaryiyən. qaryeyən

ƏRİTƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əridən. çözər. yaxan. çözən ( > suzan). açan. qodaz. çözərtən. közərtən. çökürtən

ƏRİTƏN : Turuz Dictionary

-əriyən yox əridən ol

ƏRİTƏN : Turuz Dictionary

əridən.
yox edən. aparan. siləcək. silgic. silici. paklayan. təmizləyən.
ərtici. həllal. mühəllil

ƏRİTƏN : Turuz Dictionary

-əriyən yox əridən ol

ƏRİTƏN : Turuz Dictionary

əridən.
yox edən. aparan. siləcək. silgic. silici. paklayan. təmizləyən.
ərtici. həllal. mühəllil