Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİTƏNTƏ

ƏRİTƏNTƏ : Turuz Dictionary


əriyəndə ol əridəndə ol, hər nəisən ol özüvünkü ol. (durmuşunda: yaşamnda. həyatında)

ƏRİTƏNTƏ : Turuz Dictionary


əriyəndə ol əridəndə ol, hər nəisən ol özüvünkü ol. (durmuşunda: yaşamnda. həyatında)