Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİTƏR

ƏRİTƏR : Turuz Dictionary

əridər.
qayğı əri, od yağı əridər. (qayğı: fikir xiyal)

ƏRİTƏR : Turuz Dictionary

əridər. pozar. sındırar. üzər.
əməgin pozar, ərinən tozar. {çalışqan (zəhmətkeş) əridər, sındırar, əringən, təmbəl ərir, sınar}

ƏRİTƏR : Turuz Dictionary

əridər.
qayğı əri, od yağı əridər. (qayğı: fikir xiyal)

ƏRİTƏR : Turuz Dictionary

əridər. pozar. sındırar. üzər.
əməgin pozar, ərinən tozar. {çalışqan (zəhmətkeş) əridər, sındırar, əringən, təmbəl ərir, sınar}