Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİTDİRMƏK

ƏRİTDİRMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Əritmek"den icb. Yağı
əritdirmək.

ƏRİTDİRMƏK : Az Turkish Farsi

مص.سبباعث ذوب چیزی شدن