Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİTLƏMƏK

ƏRİTLƏMƏK : Turuz Dictionary

irdələmək. əritmək. təktükləmək. təktikləmək. təktihləmək. təhlil, bərrəsi edmək

ƏRİTLƏMƏK : Turuz Dictionary

əritmək. > irdələmək. oğarmaq. oğarlamaq. paylamaq. açmaq. təcziyə təhlil edmək

ƏRİTLƏMƏK : Turuz Dictionary

irdələmək. əritmək. təktükləmək. təktikləmək. təktihləmək. təhlil, bərrəsi edmək

ƏRİTLƏMƏK : Turuz Dictionary

əritmək. > irdələmək. oğarmaq. oğarlamaq. paylamaq. açmaq. təcziyə təhlil edmək