Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİTTİRMƏK

ƏRİTTİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əritdirmək.
açdırmaq. çözdürmək. çözgüdürmək. sökdürmək. ərittirmək. həll etdirmək. ayrıtmaq. savdırmaq. sovdurmaq. yaydırmaq. parçalatdırmaq. balçatdırmaq. gəvşətdirmək. boşatdırmaq. pozdurmaq. xərablatmaq. fəsx etdirmək.
çatdırmaq.
hasil etdirmək

ƏRİTTİRMƏK : Turuz Dictionary

əritdirmək. oxutmaq. oxartmaq. açdırmaq. həll etdirmək. çözdürmək. deşifrə etdirmək

ƏRİTTİRMƏK : Turuz Dictionary

əritdirmək. oxutmaq. oxartmaq. açdırmaq. həll etdirmək. çözdürmək. deşifrə etdirmək