Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİYƏNTƏ

ƏRİYƏNTƏ : Turuz Dictionary


əriyəndə ol əridəndə ol, hər nəisən ol özüvünkü ol. (durmuşunda: yaşamnda. həyatında)

ƏRİYƏNTƏ : Turuz Dictionary


əriyəndə ol əridəndə ol, hər nəisən ol özüvünkü ol. (durmuşunda: yaşamnda. həyatında)