Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİZLİ

ƏRİZLİ : Turuz Dictionary

-ərizli işlər: dəğirli işlər

ƏRİZLİ : Turuz Dictionary

-ərizli işlər: dəğirli işlər