Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİZMƏZ

ƏRİZMƏZ : Turuz Dictionary

ərziməz. dəğməz

ƏRİZMƏZ : Turuz Dictionary

ərziməz. dəğməz