Multilingual Turkish Dictionary

ƏRŞÜC

ƏRŞÜC : Turuz Dictionary

əriş örüş. dəngük. təntük {tənyük > təngi bar (fars) }. dartığ. nərsəni bağlama, yığma, toplama aracı. (bənd o rəsən)

ƏRŞÜC : Turuz Dictionary

əriş örüş. dəngük. təntük {tənyük > təngi bar (fars) }. dartığ. nərsəni bağlama, yığma, toplama aracı. (bənd o rəsən)