Multilingual Turkish Dictionary

ƏRŞİLMƏK

ƏRŞİLMƏK : Turuz Dictionary

irşilmək.
dəğişmək. çatılmaq.
diləklərə dəğişmək.
dəğişmək. nayil olmaq.
istəyinə dəğişmədi: diləyinə yetə almay qaldı.
dəğişmədən köprüyə, çıxmaz sözü ərənin: (iş çətinliyə, son dərcəyə, dar yerə yetişmədən, kişilər ara, dalaş çətin çıxar.
diləklərə dəğişmək: irşilmək. ərşilmək. çatılmaq.
qurdun əli dəğişsə, qoymaz qoyun sağqalı (sağqalı: amanda ola. əl dəğilməz ola).
dəğişməmiş yad əli.
yol uzanıb, əl üzülüb dəğşilməz

ƏRŞİLMƏK : Turuz Dictionary

irşilmək.
dəğişmək. çatılmaq.
diləklərə dəğişmək.
dəğişmək. nayil olmaq.
istəyinə dəğişmədi: diləyinə yetə almay qaldı.
dəğişmədən köprüyə, çıxmaz sözü ərənin: (iş çətinliyə, son dərcəyə, dar yerə yetişmədən, kişilər ara, dalaş çətin çıxar.
diləklərə dəğişmək: irşilmək. ərşilmək. çatılmaq.
qurdun əli dəğişsə, qoymaz qoyun sağqalı (sağqalı: amanda ola. əl dəğilməz ola).
dəğişməmiş yad əli.
yol uzanıb, əl üzülüb dəğşilməz