Multilingual Turkish Dictionary

ƏRŞİQ

ƏRŞİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərciq.
uyraq. uyqaq. yaxıraq. yaxşıraq. yaxcıraq.
ərşik.ərişik. daşqıt. daşıt. nəqliyyə. ötgərik

ƏRSİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərsik. ərək. irək. arzu. əriz. əriş. əğilim. əğik. əyik.
sürük. sürüş. sürüm. bulqa. bulqama. azıq. tutqu. istək. əsmə. əsi. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. meyl. rəğbət.
gəlbəri. əğrik. çəkməl. çəkmə. uzun saplı, başı əğri olub, yüksək dalları əğməyə yarar arac

ƏRSİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərsik.
ərə bənzəyən. ərkək kimi.
ərsək. əsrik. ərişmiş. yetsik. yetim. baliğ

ƏRSİQ : Turuz Dictionary

ərsik. ərsək. irsək. irsov. qəhbə. ruspi. ər, ərkək ardında olan

ƏRŞİQ : Turuz Dictionary

ərşik. irşik. yuxarı. qanalı. dəğşin. dəğişgən. dəğişli. baha. ərcin. qiymətli. gərən. giran. gərüv. gəriv

ƏRŞİQ : Turuz Dictionary

ərşik. xilt

ƏRSİQ : Turuz Dictionary

ərsik. ərsək. irsək. irsov. qəhbə. ruspi. ər, ərkək ardında olan

ƏRŞİQ : Turuz Dictionary

ərşik. irşik. yuxarı. qanalı. dəğşin. dəğişgən. dəğişli. baha. ərcin. qiymətli. gərən. giran. gərüv. gəriv

ƏRŞİQ : Turuz Dictionary

ərşik. xilt