Multilingual Turkish Dictionary

ƏRŞİTMƏK

ƏRŞİTMƏK : Turuz Dictionary

ərcitmək. ərçitmək. sulandırmaq. xamsıtmaq. yumuşatmaq.
ərcitmək. ərçitmək. süytütmaq. sustaytmaq. sustayıtmaq. susdatmaq. sıytatmaq. düşürtmək. yumuşatmaq

ƏRŞİTMƏK : Turuz Dictionary


nərsənin sərtliyin, bəkliyin, itiliyin, şaxlığın, acarlığın yumuşatmaq, əzmək ərçitmək, ərşitmək: öldürmək

ƏRŞİTMƏK : Turuz Dictionary

ərcitmək. ərçitmək. əzdirmək. nazlamaq. yoqqalamaq. oqqalamaq. uqqalamaq. yoqqalamaq. yuqqalamaq. yuxqalamaq. oxşalamaq. oxşamaq. oğşamaq. ovşamaq. yoxşamaq. yoğşamaq. yovşamaq

ƏRŞİTMƏK : Turuz Dictionary

ərcitmək. ərçitmək. sulandırmaq. xamsıtmaq. yumuşatmaq.
ərcitmək. ərçitmək. süytütmaq. sustaytmaq. sustayıtmaq. susdatmaq. sıytatmaq. düşürtmək. yumuşatmaq

ƏRŞİTMƏK : Turuz Dictionary


nərsənin sərtliyin, bəkliyin, itiliyin, şaxlığın, acarlığın yumuşatmaq, əzmək ərçitmək, ərşitmək: öldürmək

ƏRŞİTMƏK : Turuz Dictionary

ərcitmək. ərçitmək. əzdirmək. nazlamaq. yoqqalamaq. oqqalamaq. uqqalamaq. yoqqalamaq. yuqqalamaq. yuxqalamaq. oxşalamaq. oxşamaq. oğşamaq. ovşamaq. yoxşamaq. yoğşamaq. yovşamaq