Multilingual Turkish Dictionary

ƏRŞİTMƏKƏRZƏ EDMƏK

ƏRŞİTMƏKƏRZƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ərşitmək