Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏ

ƏRƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ara. araq. arqaq. ərək. ərqəq. (ərik: çataq. hər nəyin olduğunun əriki, oluşu, içi, çatığı). ( r < > ğ ) əğə.
dülgər ərəsi: yosa.
əğə. əğrək. əkək. əğək. qoğara. soğan

ƏRƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

arı. bax > əğə. püskü. biçgi. iki başlı ərə.
ərə. püskü. biçgi. iki başlı ərə.
ırmaq. dərə

ƏRƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğə. biçgi. buxcu. təstərə < kəstərə (< kəsib daraqlamaq: kəsib, biçib, daraqlayan, düzənləmə).
yosa. bıçqı. biçgi.
dülgər ərəsi: kərgin. dəstərə.
(iki, qoşa saplı ərə, təstərə. ağzı incə ərə): biçgi. bıçqı. buxcu. ( < biçmək).
ərə (əğə) xırdası: əğələrkən (ərələrkən) çıxan töküntü. ərinti < əğinti.
ərəb saçına dönmək: əpiycə qarışmaq. qarmaqarışıq olmaq.
ərənin (əğənin) dişlərinə verilən düzən: qaradüzən

ƏRƏ : Turuz Dictionary

-ərə dişlərin sağa sola əğən, kərtikli arac: gəlbəri. gəlvəc. çap dəmiri

ƏRƏ : Turuz Dictionary

-çox işgə ərə türü: qıl ərə.
qıl ərə: çox işgə ərə türü.
incə, əsnək ərə, biçgi: qıl buxcu. əğri, buruq yerləri ərələməkdə işlənir.
yekə ərə, əğə: buxcu. biçgi. qılbadaq. qılbalaq. qırbalaq. qırbadaq. qılçapaq. qırçapaq. qıldabır. qıldabur. qırdabır. qırdabur

ƏRƏ : Turuz Dictionary

əğə. dişdara. dişdaraq. dişdərə. dişdərək. kəstərə. kəstərək. təstərə. ağac, dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli, çəlik arac. torpu.
ərə gedmiş kor qızlar, yeğcə düşüb yaxşı olsa qonşular

ƏRƏ : Turuz Dictionary

-ərə qılqan yaxşılıq, yerə batmaz. (kişiyə yapılan iyilik, boşuna getməz)

ƏRƏ : Turuz Dictionary


ərə xırdası: yonqar

ƏRƏ : Turuz Dictionary

ax > əğə..¶-(tapmaca)
ağzı yox, dişi çox

ƏRƏ : Turuz Dictionary

-dan bəzəyi içə yarar, gün bəzəyi elə yarar, tün bəzəyi ərə yarar. (dan: səhər) (gün: günüz) (tün: gecə). ¶-ərə xırdası: qığmığ. ¶-yorqa ata ıraq yok, yürək ərə çatmaz yok, uslu ərə olmaz yok. (yürək: çevik. canlı). ¶-ərə gedmək: ərə çıxmaq: ərə dəğmək: evlənmək

ƏRƏ : Turuz Dictionary

-ər ərə qonaq, tin tənə

ƏRƏ : Turuz Dictionary

-ərə vermək: ərətmək. əritmək. evləndirmək.¶-yetişdi qız, ərə bardır, yetişsə ər, qıza bardır

ƏRƏ : Turuz Dictionary

oşar. oğşar.
kəstərə > dəstərə.
böyük əğə, ərə: kavra. girdan. kərdən. gərdən. kərdəmbel. gərdəmbel. girdəmbel. buxcu. biçgi.
yoğun ağac girdəmbillə iyi, qolay kəsilir

ƏRƏ : Turuz Dictionary

-qız ərə vermək: qız çıxatmaq. qız köçürtmmək. qız durmuşa çıxartmaq. qız evləndirmək.
oğlan evləndirmək, qız çıxatmaq

ƏRƏ : Turuz Dictionary

muşar. müşar. buçar. buşqu. biçgi. buxcu

ƏRƏ : Turuz Dictionary

biçgi.
ərə, əliyə bağlı: ərən. covmərd. cəvanmərd

ƏRƏ : Turuz Dictionary

-ərə dişlərin sağa sola əğən, kərtikli arac: gəlbəri. gəlvəc. çap dəmiri

ƏRƏ : Turuz Dictionary

-çox işgə ərə türü: qıl ərə.
qıl ərə: çox işgə ərə türü.
incə, əsnək ərə, biçgi: qıl buxcu. əğri, buruq yerləri ərələməkdə işlənir.
yekə ərə, əğə: buxcu. biçgi. qılbadaq. qılbalaq. qırbalaq. qırbadaq. qılçapaq. qırçapaq. qıldabır. qıldabur. qırdabır. qırdabur

ƏRƏ : Turuz Dictionary

əğə. dişdara. dişdaraq. dişdərə. dişdərək. kəstərə. kəstərək. təstərə. ağac, dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli, çəlik arac. torpu.
ərə gedmiş kor qızlar, yeğcə düşüb yaxşı olsa qonşular

ƏRƏ : Turuz Dictionary

-ərə qılqan yaxşılıq, yerə batmaz. (kişiyə yapılan iyilik, boşuna getməz)

ƏRƏ : Turuz Dictionary


ərə xırdası: yonqar

ƏRƏ : Turuz Dictionary

ax > əğə..¶-(tapmaca)
ağzı yox, dişi çox

ƏRƏ : Turuz Dictionary

-dan bəzəyi içə yarar, gün bəzəyi elə yarar, tün bəzəyi ərə yarar. (dan: səhər) (gün: günüz) (tün: gecə). ¶-ərə xırdası: qığmığ. ¶-yorqa ata ıraq yok, yürək ərə çatmaz yok, uslu ərə olmaz yok. (yürək: çevik. canlı). ¶-ərə gedmək: ərə çıxmaq: ərə dəğmək: evlənmək

ƏRƏ : Turuz Dictionary

-ər ərə qonaq, tin tənə

ƏRƏ : Turuz Dictionary

-ərə vermək: ərətmək. əritmək. evləndirmək.¶-yetişdi qız, ərə bardır, yetişsə ər, qıza bardır

ƏRƏ : Turuz Dictionary

oşar. oğşar.
kəstərə > dəstərə.
böyük əğə, ərə: kavra. girdan. kərdən. gərdən. kərdəmbel. gərdəmbel. girdəmbel. buxcu. biçgi.
yoğun ağac girdəmbillə iyi, qolay kəsilir

ƏRƏ : Turuz Dictionary

-qız ərə vermək: qız çıxatmaq. qız köçürtmmək. qız durmuşa çıxartmaq. qız evləndirmək.
oğlan evləndirmək, qız çıxatmaq

ƏRƏ : Turuz Dictionary

muşar. müşar. buçar. buşqu. biçgi. buxcu

ƏRƏ : Turuz Dictionary

biçgi.
ərə, əliyə bağlı: ərən. covmərd. cəvanmərd