Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏBİZM

ƏRƏBİZM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
B a x ərəbçilik.
dilç. Azerbaycan diline girmiş ereb söz ve ifadeleri, yaxud ereb dili qaydalarına ox-şadılaraq işledilen söz ve ifadeler.