Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏBCƏ

ƏRƏBCƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. Arabic; ərəbcə danışmaq to speak* Arabic, to speak* the Arabic language; ərəbcə yazmaq to write* in Arabic; ərəbcə demək to say* in Arabic; ərəbcədən tərcümə etmək to translate from Arabic; ərəbcəyə tərcümə etmək to translate into Arabic

ƏRƏBCƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve zərf Əreb dilinde.
Ərəbcə kitab. Ərəbcə danışmaq.
[Murad] bir qismi ərəbcə və farsca, bir qismi türkcə yazılan məzar daşlarının sahiblərinin vəfat tarixlərini oxuyurdu. S.Hüseyn.
is. Əreb dili. Ərəbcəni yaxşı bilir. Ərəb-cədən tərcümə.