Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏLƏMƏQTƏ

ƏRƏLƏMƏQTƏ : Turuz Dictionary

-əğri, buruq yerləri ərələməkdə işlənir: qıl buxcu. incə, əsnək ərə, biçgi

ƏRƏLƏMƏQTƏ : Turuz Dictionary

-əğri, buruq yerləri ərələməkdə işlənir: qıl buxcu. incə, əsnək ərə, biçgi