Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏM

ƏRƏM : Arin Turkish Etimology Dictionary

erəm. irəm. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş.
ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. ilə. sanı. sayqı. sevgi. istək. istəm. istəş.
mənim könlümə: mənin xətrimə.
kəsit. kəsti. kəstəm. kəstim. qəsd. yönə. yönək. yönət. daşın. daşnaq. daşnat. axın. adaq. ataq. amac. amca. iməc. imcə. istək. istəm. istəş. niyyət

ƏRƏM : Turuz Dictionary

əric. əriş. ərək. ərəş. ərəc. erəm. irəm. istənc. istəş. istək. istəm. istəş. qırım. kişmir. kişmat. kişmit. keşmir. keşmat. keşmit. çəkmir. çəkmit. çəkmat. kös. köğs. köğüs. köks. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. qıldıq. qıldıç. qıldım. qıldın. qılağıc. könd. çönd. dönd. qopca. tutsuq. iradə. xastə.
burda işləməyə köndüm yoxdur

ƏRƏM : Turuz Dictionary

əric. əriş. ərək. ərəş. ərəc. erəm. irəm. istənc. istəş. istək. istəm. istəş. qırım. kişmir. kişmat. kişmit. keşmir. keşmat. keşmit. çəkmir. çəkmit. çəkmat. kös. köğs. köğüs. köks. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. qıldıq. qıldıç. qıldım. qıldın. qılağıc. könd. çönd. dönd. qopca. tutsuq. iradə. xastə.
burda işləməyə köndüm yoxdur