Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏMƏQİNTƏN

ƏRƏMƏQİNTƏN : Turuz Dictionary

ərəməgindən. armanlığından. əl çatmazlığından.
darıxış, düğünlərin açılmazından, arzıların armanlığından doğur. (armanlığından: ərəməgindən. əl çatmazlığından)

ƏRƏMƏQİNTƏN : Turuz Dictionary

ərəməgindən. armanlığından. əl çatmazlığından.
darıxış, düğünlərin açılmazından, arzıların armanlığından doğur. (armanlığından: ərəməgindən. əl çatmazlığından)