Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏNİ

ƏRƏNİ : Turuz Dictionary


yaşam sevgisi doğur ərəni, ölüm yanqısı yaşatmaz oni

ƏRƏNİ : Turuz Dictionary


yaşam sevgisi doğur ərəni, ölüm yanqısı yaşatmaz oni