Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏNİN

ƏRƏNİN : Turuz Dictionary


dəğişmədən köprüyə, çıxmaz sözü ərənin: (iş çətinliyə, son dərcəyə, dar yerə yetişmədən, kişilər ara, dalaş çətin çıxar)

ƏRƏNİN : Turuz Dictionary


dəğişmədən köprüyə, çıxmaz sözü ərənin: (iş çətinliyə, son dərcəyə, dar yerə yetişmədən, kişilər ara, dalaş çətin çıxar)