Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏNLƏRİ

ƏRƏNLƏRİ : Turuz Dictionary

adamları.
ərənləri ayrılmış, ıssız yerində qalmış. (yerində: yurdunda)

ƏRƏNLƏRİ : Turuz Dictionary

adamları.
ərənləri ayrılmış, ıssız yerində qalmış. (yerində: yurdunda)