Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏQİQ

ƏRƏQİQ : Turuz Dictionary

ərəkik. irəmik. ərəmik. ərəkəksi. ərkək türlü qadın

ƏRƏQİQ : Turuz Dictionary

ərəkik. irəmik. ərəmik. ərəkəksi. ərkək türlü qadın