Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏQƏQSİ

ƏRƏQƏQSİ : Turuz Dictionary

ərəkəksi. irəmik. ərəmik. ərəkik. ərkək türlü qadın

ƏRƏQƏQSİ : Turuz Dictionary

ərəkəksi. irəmik. ərəmik. ərəkik. ərkək türlü qadın