Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏQBİLİM

ƏRƏQBİLİM : Turuz Dictionary

ərəkbilim. ğayət şinasi

ƏRƏQBİLİM : Turuz Dictionary

ərəkbilim. ğayət şinasi