Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏR

ƏRƏR : Turuz Dictionary

-ərər çağa gəlmək: kəndi bilmək, tanımaq

ƏRƏR : Turuz Dictionary

-əlivi işə tut, işləyən yetər, könlüvü xoşa tut, dözəgən ərər

ƏRƏR : Turuz Dictionary

-ərər çağa gəlmək: kəndi bilmək, tanımaq

ƏRƏR : Turuz Dictionary

-əlivi işə tut, işləyən yetər, könlüvü xoşa tut, dözəgən ərər