Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏSİ

ƏRƏSİ : Turuz Dictionary

-dəmir ərəsi, əğəsi, kərəsi, kəğəsi: kəsgi

ƏRƏSİ : Turuz Dictionary

-dəmir ərəsi, əğəsi, kərəsi, kəğəsi: kəsgi