Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏT

ƏRƏT : Turuz Dictionary

irət. kərə. dəfə.
üç irət söylədi

ƏRƏT : Turuz Dictionary

ərik. el. millət. xalq.
ərətlər ara: millətlər arası. beynəl miləli rəvabit

ƏRƏT : Turuz Dictionary

irət. kərə. dəfə.
üç irət söylədi

ƏRƏT : Turuz Dictionary

ərik. el. millət. xalq.
ərətlər ara: millətlər arası. beynəl miləli rəvabit