Multilingual Turkish Dictionary

ƏRARVAD

ƏRARVAD : Arin Turkish Etimology Dictionary

qarıqoca. bağbağşıt. bağbağış. canbağış

ƏRARVAD : Turuz Dictionary

(cütük).
çuldaş

ƏRARVAD : Turuz Dictionary

(cütük).
çuldaş